Именик на офицери

Согласно измените и дополнувањата на Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124 од 20.09.2010 година), предвидена е обврска со која контролорите се должни да определат офицер за заштита на личните податоци (член 26-а).

Мрежа на офицери за заштита на личните податоци