Обука за заштита на личните податоци за време на изборни кампањи 14.09.2017