Барање за престанок на функцијата директор на Дирекцијата за заштита на личните податоци

Петок, Мај 17, 2019

Директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци г. Горан Трајковски на 17.05.2019 година достави Барање за престанок на функцијата директор на Дирекцијата за заштита на личните податоци до Собранието на Република Северна Македонија.