Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за 2016 година

Понеделник, Март 27, 2017

На 27 март 2017 година директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци г. Горан Трајковски го достави до Собранието на Република Македонија Годишниот извештај за работењето на Дирекцијата за 2016 година.