Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за 2018 година

На 06 март 2019 година директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци г. Горан Трајковски го достави до Собранието на Република Македонија Годишниот извештај за работењето на Дирекцијата за 2018 година.