Годишен план за јавни набавки за 2019 година

Среда, Јануари 16, 2019

На 15.01.2019 година директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци г. Трајковски го донесе Годишниот план за јавни набавки за 2019 година.