Годишната програма за вршење на инспекциски надзор за 2019 година

Среда, Декември 5, 2018

На 05.12.2018 година директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци, г-дин Горан Трајковски ја донесе Годишната програма за вршење на инспекциски надзор за 2019 година.