Годишна програма за обуки на контролори и обработувачи за 2019 година

Вторник, Декември 18, 2018

На 18.12.2018 година директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци, г-дин Горан Трајковски ја донесе Годишна програма за обуки на контролори и обработувачи за 2019 година.