Донесена Годишната програма за вршење на инспекциски надзор за 2018

Вторник, Декември 5, 2017

Директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци г. Горан Трајковски на 05.12.2017 година ја донесе Годишната програма за вршење на инспекциски надзор за 2018 година.