Донесена Годишната програма за обуки на контролори и обработувачи за 2018 година

Вторник, Декември 26, 2017

Директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци г. Горан Трајковски на 26.12.2017 година ја донесе Годишната програма за обуки на контролори и обработувачи за 2018 година.