Доставен Годишниот извештај за работа на ДЗЛП за 2017 до Собранието на РМ

Среда, Февруари 28, 2018

Директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци г. Горан Трајковски на 27.02.2018 година го достави до Собранието на Република Македонија Годишниот извештај за работата на ДЗЛП за 2017 година.