Едукативно видео за правата на субјектите на лични податоци

Дирекцијата за заштита на лични податоци објавува едукативно видео за правата на субјектите на лични податоци. Видеото е изработено во рамки на проектот “Поддршка за пристап до правото на заштита на лични податоци”.