Заштитата на личните податоци и коронавирусот

Препораки како да ги заштитите личните податоци во услови на коронавирусот. Повеќе