Нацрт Акциски план на Стратегијата за спроведување на правото на заштита на личните податоци 2017-2022

Понеделник, Февруари 13, 2017

Дирекцијата за заштита на личните податоци го објавува нацрт „Акциониот план на Стратегијата за спроведување на правото на заштита на личните податоци 2017-2022", како дополнителна информација за јавна консултација за стратегијата.

Нацрт документот може да го најдете на следните линкови македонска верзија и англиска верзија.

Овој документ може да се коментира заедно со Стратешкиот документ до 20ти февруари 2017 година.