Ново лого на ДЗЛП

Четврток, Септември 7, 2017

Од 07.09.2017 година со Одлука бр. 02-1592/1 ставено е во употреба новото лого на Дирекцијата за заштита на личните податоци.