Обука за вработените во Министерството за внатрешни работи

На 19 и 20.09.2017, ЕУ проектот „Поддршка за пристап до правото на заштита на лични податоци“ организираше обука за заштита на личните податоци наменета за претставници на Управата за безбедност и контраразузнавање и Министерството за внатрешни работи. Обуката се однесуваше на ЕУ Директива 2016/680 (Полициска директива), Општата регулатива за заштита на лични податоци (GDPR) и примената на техничките и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци.

Галерија - Повеќе