Обука за вработените во Министерството за внатрешни работи 19 и 20.09.2017