Обука за вработените во јавните обвинителства на Република Македонија 05.04.2017