Обука за заштита на личните податоци за време на изборни кампањи

Во рамките на ЕУ проектот „Поддршка за пристап до правото на заштита на лични податоци“ на 14 септември 2017 се одржа обука за заштита на личните податоци за време на изборни кампањи. На обуката присуствуваа претставници на политичките партии во Република Македонија. Обуката се однесуваше на обврските кои ги имаат политичките партии во однос на заштита на личните податоци за време на изборна кампања.

Галерија - Повеќе