Обука за заштита на личните податоци 23.9.2020 – пополнета

На 23.09.2020 година во просториите на Агенцијата за заштита на личните податоци ќе се одржи: „Обука за заштита на личните податоци“, на која ќе бидат опфатени сите аспекти кои се однесуваат на заштитата на личните податоци, односно новиот Закон за штита на личните податоци, како и подзаконските акти кои ги донесе Агенцијата.

Групата е пополената

Среда, Септември 23, 2020 - 10:00