Обуки за заштита на личните податоци 08.04.2020 година и 22.04.2020 година

Понеделник, Март 9, 2020

Ве известуваме дека сите заинтересирани учесници за обука за заштита на личните податоци кои имате доставено Барање за обука, заклучно со 01.03.2020 година, ќе бидат земени предвид за обуките кои што ќе се одржат на 08 и 22 април 2020 година, при што за потврда на учество на истите и за сите натамошни чекори поврзани со обуката, ќе бидат дополнително контактирани.