Одлука за избор за унапредување на административни службеници

Четврток, Ноември 30, 2017

Генералниот секретар на Дирекцијата за заштита на личните податоци донесе Одлука за избор за унапредување на административни службеници Повеќе