Одлука за избор на кандидати по Интерен оглас бр.03/2018 за унапредување на 2 административни службеници

Петок, Септември 21, 2018

Генералниот секретар на Дирекцијата за заштита на личните податоци донесе Одлука за избор на кандидати по Интерен оглас бр.03/2018 за унапредување на 2 административни службеници.