Одлука за избор на кандидат по Интерен оглас бр.01/2018 за унапредување на 3 административни службеници

Понеделник, Септември 17, 2018

Генералниот секретар на Дирекцијата за заштита на личните податоци донесе Одлука за избор на кандидати по Интерен оглас бр.01/2018 за унапредување на 3 административни службеници.