Одлука за избор на кандидат по Интерен оглас бр.02/2018 за унапредување на 1 административен службеник

Вторник, Септември 11, 2018

Генералниот секретар на Дирекцијата за заштита на личните податоци донесе Одлука за избор на кандидат по Интерен оглас бр.02/2018 за унапредување на 1 административен службеник.