Одлуки за избор на кандидати по Интерен оглас бр.01/2020 за унапредување на 6 административни службеници

Вторник, Септември 15, 2020

На 15 септември 2020 година донесени се Одлуки за избор на кандидати по Интерен оглас бр.01/2020 за унапредување на шест административни службеници во Агенцијата за заштита на личните податоци бр. 04-961/19 и бр. 04-961/20.