Прирачник за заштита на личните податоци и медиумите

Во рамки на ЕУ Проектот Заштита на личните податоци и медиумите изработен е Прирачник за заштита на личните податоци и медиумите. Прирачникот е достапен на англиски јазик и албански јазик.