Соопштение до јавноста во врска со употребата на лични податоци во текот на политичките кампањи

Среда, Април 3, 2019

Европскиот одбор за заштита на податоци на 13.03.2019 година ја усвои Изјавата 2/2019 за употребата на лични податоци во текот на политичките кампањи