Упатства поврзани со изборниот процес

Понеделник, Октомври 2, 2017

Упатство за начинот на постапување на министерствата, другите органи на државната управа и управните организации за време на изборниот процес [Преземи]

Упатство за забрана за користење на движни и недвижни ствари во државна сопственост за време на изборниот процес [Преземи]