Усвоен Водич за идентификување на водечкиот надзорен орган на контролорот или обработувачот (WP244)

Европскиот одбор за заштита на личните податоци на 5 април 2017 година ја усвои последната измена на Водичот за идентификување на водечкиот надзорен орган на контролорот или обработувачот.