Усвоен Водич за известување за нарушување на безбедноста на личните податоци според Регулатива 2016/679 (WP250)

Работната група 29 на 6 февруари 2018 година ја усвои последната измена на Водичот за известување за нарушување на безбедноста на личните податоци според Регулатива 2016/679.