Усвоен Водич за Офицери за заштита на личните податоци (WP243)

Работната група 29 на 5 април 2017 ја усвои последната измена на Водичот за Офицери за заштита на личните податоци („ОЗЛП“).