Јавна дискусија на тема „ Преглед на финалната нацрт Стратегија за спроведување на правото за заштита на личните податоци 2017-2022”

Вторник, Февруари 28, 2017

Проектот „Поддршка за пристап до правото на заштита на лични податоци„ во рамките на проектната  активност 1.1-Изготвување на новата стратегија за заштита на личните податоци за период 2017-2022, би сакале да Ве поканиме на Јавна дискусија  на тема „ Преглед на финалната нацрт Стратегија за спроведување на правото за заштита на личните податоци  2017-2022”

Планиранaта Јавна дискусија ќе се спроведе на 02 март 2017, во Хотел Арка во Скопје со почеток во 10 часот.

Агенда