Лица задолжени за неправилности и за прием на пријави од укажувачи

Лице за неправилности и сомнежи за измами или корупција во ДЗЛП

Согласно Законот за јавна внатрешна финансиска контрола се назначува aдминистративниот службеник, Сања Николовска, распоредена на работното место советник за нормативно - правни работи во Одделението за нормативно - правни работи во Сектор за правни работи и стручно - оперативна поддршка во Дирекцијата за заштита на личните податоци, за лице кое известува за неправилности и сомнежи за измами или корупција во Дирекцијата за заштита на личните податоци.

Контакт информации:

бул. „Гоце Делчев“ бр.18, 1000 Скопје

e-mail: sanja.nikolovska@privacy.mk

тел +389 2 3230 635 лок.017

 

Лице за прием на пријави од укажувачи во ДЗЛП

Игор Кузевски, генерален секретар

бул. „Гоце Делчев“ бр.18, 1000 Скопје

тел: +389 2 3230 635 и +389 75 316 679

igor.kuzevski@privacy.mk