Сите вести од ДЗЛП

05.11.2018 - 14:13

Претставници на Дирекцијата за заштита на личните податоци учествуваа на 40-та меѓународна конференција за заштита на личните податоци и комисионери за приватност која се одржа од 22-26.10.2018 година.

12.10.2018 - 09:10

На 10.10.2018 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци. На обуката присуствуваа претставници на контролори од различни области (финансии, испитни центри, фармација, ИТ...).

13.09.2018 - 13:05

На 12.09.2018 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци. На обуката присуствуваа претставници на контролори од различни области (трговија, финансии, образование, сообраќај...).

20.06.2018 - 16:48

На 20.06.2018 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци. На обуката присуствуваа претставници на контролори од различни области (трговија, финансии, здравство...).

15.05.2018 - 10:50

Делегација од Дирекцијата за заштита на личните податоци зема учество на 28та Конференција на европските органи за заштита на лични податоци: “DATA PROTECTION – BETTER TOGETHER“, која што се одржа на 3 и 4 мај во Тирана, Албанија.

11.05.2018 - 17:07

На 09.05.2018 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци. На обуката присуствуваа претставници на контролори од различни области (медиуми, ИТ, трговија, адвокати, сообраќај, сметководство, обезбедување...).

21.03.2018 - 13:39

На 21.03.2018 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци. На обуката присуствуваа претставници на контролори од различни области (образование,  трговија, финансии, правосудство...).

21.03.2018 - 13:25

На 28.02.2018 година и 20.03.2018 година во просториите на Пивара АД Скопје се одржаа две обуки за тајност и заштита на обработката на личните податоци, наменети за претставници на Пивара АД Скопје, на тема: ,,Елементи на новата регулатива за заштита на личните податоци (GDPR - General Data Protection Regulation) и предлог Закон за заштита на ли

21.03.2018 - 13:19

На 12.03.2018 година во просториите на КИБС АД Скопје се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци, наменета за претставници на КИБС АД Скопје, на тема: ,,Елементи на новата регулатива за заштита на личните податоци (GDPR - General Data Protection Regulation) и предлог Закон за заштита на личните подато

Pages