Сите вести од ДЗЛП

16.10.2017 - 09:42

ЕУ проектот „Поддршка за пристап до правото на заштита на лични податоци“ во насока на спроведување на активноста 4.2 од проектите задачи,  во соработка со Дирекцијата за заштита на лични податоци, организираше четири тркалезни маси за новиот предлог Закон за заштита на лични податоци.

28.07.2017 - 09:45

На 20ти и 21ви јули 2017, инспекторите за заштита на личните податоци остварија средба со претставниците на Словенскиот национален орган за заштита на личните податоци во Љубљана.

28.07.2017 - 09:33

Во насока на исполнување на активноста А6.3 – Спроведување на заеднички инспекциски надзори од проектните задачи на ЕУ проектот “Поддршка за пристап до правото за заштита на лични податоци”, на 17ти и 18ти јули 2017 беше организирана посета на инспекторите за заштита на личните податоци на Унгарскиот национален орган за инф

12.07.2017 - 08:51

Еден од очекуваните резултати од ЕУ проектот Поддршка за пристап до правото за заштита на лични податоци” е подобрување на меѓународната соработка на Дирекцијата за заштита на лични податоци.

04.07.2017 - 09:33

Дирекцијата за заштита на личните податоци и ЕУ проектот “Поддршка за пристап до правото на заштита на лични податоци” во насока на промоција на активноста бр.5.2 од Проектните задачи и прослава на 12-тиот роденден на ДЗЛП организираа

08.06.2017 - 18:58

На 07.06.2017 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци. На обуката присуствуваа претставници на контролори од различни области (образование,  трговија, енергетика...).

22.05.2017 - 16:28

ЕУ проектот “Поддршка за пристап до правото на заштита на лични податоци”, започна со спроведување на обуки на тема: „Промоција на правото за заштита на личните податоци и правото за пристап до информации од јавен карактер“.

17.05.2017 - 15:01

На 17.05.2017 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци. На обуката присуствуваа претставници на контролори од различни области (образование,  трговија, финансии...).

Pages