Сите вести од АЗЛП

13.09.2022 - 08:30

Агенцијата за заштита на личните податоци со поддршка на ЕУ твининг проектот „Поддршка во спроведувањето на модернизираната правна рамка за заштита на личните податоци“ до крајот на октомври 2022 година, ќе организира онлајн обуки за заштита на личните податоци.

28.07.2022 - 11:15

Агенцијата за заштита на личните податоци со поддршка на ЕУ твининг проектот „Поддршка во спроведувањето на модернизираната правна рамка за заштита на личните податоци“, на 27 и 28 јули 2022 година ја организираше десеттата сесија на обуки за заштита на личните податоци на тема „Вовед во заштитата на ли

22.07.2022 - 10:40

Агенцијата за заштита на личните податоци со поддршка на ЕУ твининг проектот „Поддршка во спроведувањето на модернизираната правна рамка за заштита на личните податоци“, на 20 и 21 јули 2022 година ја организираше деветтата сесија на обуки за заштита на личните податоци на тема „Офицер за заштита на лич

14.07.2022 - 15:11

Агенцијата за заштита на личните податоци со поддршка на ЕУ твининг проектот „Поддршка во спроведувањето на модернизираната правна рамка за заштита на личните податоци“, на 13 и 14 јули 2022 година ја организираше осмата сесија на обуки за заштита на личните податоци на тема „Вовед во заштитата на лични

11.07.2022 - 14:26

Агенцијата за заштита на личните податоци со поддршка на ЕУ твининг проектот „Поддршка во спроведувањето на модернизираната правна рамка за заштита на личните податоци“ до крајот на октомври 2022 година, ќе организира онлајн обуки за заштита на личните податоци.

08.07.2022 - 13:59

Агенцијата за заштита на личните податоци со поддршка на ЕУ твининг проектот „Поддршка во спроведувањето на модернизираната правна рамка за заштита на личните податоци“, на 6 и 7 јули 2022 година ја организираше седмата сесија на обуки за заштита на личните податоци на тема „Вовед во заштитата на личнит

01.07.2022 - 13:47

Агенцијата за заштита на личните податоци со поддршка на ЕУ Твининг Проектот „Поддршка во спроведувањето на модернизираната правна рамка за заштита на личните податоци“, на 30 јуни 2022 организираше состанок со претставници од основните и средните училишта на кој се дискутираше за предизвиците и потреба

01.07.2022 - 12:47

На 28 и 29 јуни 2022 година, претставници на Агенцијата за заштита на личните податоци учествуваа на Регионалната конференција за заштита на личните податоци  во Приштина, организирана од страна на Агенцијата за информации и приватност на Република Косово.

30.06.2022 - 13:54

Агенцијата за заштита на личните податоци со поддршка на ЕУ Твининг Проектот „Поддршка во спроведувањето на модернизираната правна рамка за заштита на личните податоци“, на 29 јуни 2022 организираше состанок со претставници од финансискиот и здравствениот сектор на кој се дискутираше за предизвиците и п

22.06.2022 - 13:54

На денешен ден пред 17 години (22 јуни 2005 година) е основанa Дирекцијата за заштита на личните податоци со именување на првиот директор со Одлука на Собранието на Република Македонија. Со Законот за заштита на личните податоци од 2020 година истата се трансформира во Агенција за заштита на личните податоци.

Pages