Сите вести од ДЗЛП

13.12.2017 - 08:45

Дирекцијата за заштита на лични податоци објавува едукативно видео за правата на субјектите на лични податоци. Видеото е изработено во рамки на проектот “Поддршка за пристап до правото на заштита на лични податоци”.

17.11.2017 - 13:35

Проектот “Поддршка за пристап до правото на заштита на лични податоци” во соработка со Дирекцијата за заштита на лични податоци, на 16.11.2017, во просториите на ЕУ Инфо Центарот во Скопје, одржа настан за промоција на помошта на Европската унија кон подигнување на заштитата на личните податоци во Република Македонија.

16.10.2017 - 09:42

ЕУ проектот „Поддршка за пристап до правото на заштита на лични податоци“ во насока на спроведување на активноста 4.2 од проектите задачи,  во соработка со Дирекцијата за заштита на лични податоци, организираше четири тркалезни маси за новиот предлог Закон за заштита на лични податоци.

21.09.2017 - 10:08

На 19 и 20.09.2017, ЕУ проектот „Поддршка за пристап до правото на заштита на лични податоци“ организираше обука за заштита на личните податоци наменета за претставници на Управата за безбедност и контраразузнавање и Министерството за внатрешни работи.

19.09.2017 - 11:41

На 18.09.2017 ЕУ проектот „Поддршка за пристап до правото на заштита на лични податоци“ во соработка со Дирекцијата за заштита на лични податоци и Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер организираше обука за промоција на правото на заштита на личните податоци и правото на слободен пристап до информац

15.09.2017 - 10:17

Во рамките на ЕУ проектот „Поддршка за пристап до правото на заштита на лични податоци“ на 14 септември 2017 се одржа обука за заштита на личните податоци за време на изборни кампањи. На обуката присуствуваа претставници на политичките партии во Република Македонија.

28.07.2017 - 09:45

На 20 и 21 јули 2017 инспекторите за заштита на личните податоци остварија средба со претставниците на словенечкиот орган за заштита на личните податоци во Љубљана. Посетата беше организирана во рамки ЕУ проектот “Поддршка за пристап до правото за заштита на лични податоци”.

28.07.2017 - 09:33

Во рамки на ЕУ проектот “Поддршка за пристап до правото за заштита на лични податоци”, на 17 и 18 јули 2017 беше организирана посета на инспекторите за заштита на личните податоци на унгарскиот орган за информации и заштита на податоци и Маџар Телеком.

Pages