Сите вести од ДЗЛП

11.03.2020 - 15:21

Со цел превенција на ширење на болеста COVID-19 (корона вирус), препораките на Владата на Република Северна Македонија и задолжителните инструкции на Агенцијата за заштита на личните податоци, ВЕ ИЗВЕСТУВАМЕ:

25.02.2020 - 10:45

Во функција на усогласување со начелата, вредностите и правилата за заштита на личните податоци предвидени во новиот Закон за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20), контролорот ќе треба да преземе соодветни активности за подобрување, надградба и прилагодување на својот воспоставен систем за заштита на личните податоци согласно овој закон. Повеќе

 

18.02.2020 - 17:43

На 18.02.2020 година, директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци г. Имер Алиу учествуваше на отворањето на дводневната обука „Права за заштита на податоци и приватност“ организирана од Адвокатската комора, во соработка со Академијата за судии и јавни обвинители, со поддршка на Совет на Европа и ЕУ.

11.02.2020 - 15:40

Во чест на Меѓународниот ден на побезбеден интернет ги објавуваме овие 11 едноставни совети, кои ќе ви помогнат да бидете безбедни на интернет.

Размислете внимателно за вашите активности на интернет со цел вашите лични податоци да бидат безбедни!

27.01.2020 - 15:15

Повелете во просториите на Дирекцијата во текот на работното време, од 08.30-16.30 часот, доколку имате прашања за:

  • Злоупотреба на Вашите лични податоци (име и презиме, единствен матичен број, адреса, телефонски број, трансакциска сметка итн.)
  • Неовластено објавување на Ваша фотографија, видео или аудио снимка или други лични податоци ако се дел од збирка на лични податоци
  • За креиран лажен профил на социјалните мрежи со Ваше име или фотографија

Pages