Сите вести од АЗЛП

02.03.2021 - 12:29

На ден 22.02.2021 Агенцијата за заштита на личните податоци, претставувана од директорот Imer Aliu и Министерството за финансии, застапувано од министерот Dr. Fatmir Besimi, потпишаа Меморандум за соработка.

Овој Меморандум е потпишан потврдувајќи ја заедничката заложба и интерес за унапредување на соработката на двете страни.

15.02.2021 - 18:45

Претставници на Агенцијата за заштита на личните податоци предводени од директорот Имер Алиу и заменик директорот Игор Кузевски на 15.02.2021 година остварија работен состанок преку платформата ZOOM со претставниците на Државниот завод за статистика предводени од директорот Апостол Симовски.

09.02.2021 - 16:54

Во чест на Меѓународниот ден на побезбеден интернет ги објавуваме овие 7 едноставни совети, кои ќе ви помогнат да бидете безбедни на интернет.

Размислете внимателно за вашите активности на интернет со цел вашите лични податоци да бидат безбедни!

1. Побарај согласност

28.01.2021 - 15:40

Личните податоци на луѓето се обработуваат секоја секунда - на работа, во нивните односи со државните институции, во областа на здравството, кога купуваат добра или услуги, патуваат или сурфаат на интернет.

Поединците обично не се запознаени со ризиците поврзани со заштитата на нивните лични податоци и нивните права во оваа област.

Pages