Сите вести од АЗЛП

23.05.2022 - 19:12

Претставници на Агенцијата за заштита на личните податоци учествуваа на 30-та Конференција на европските надзорни органи (Пролетна конференција) која се одржа од 19-20 мај 2022 во Цавтат, Република Хрватска.

08.04.2022 - 13:59

Агенцијата за заштита на личните податоци со поддршка на ЕУ твининг проектот „Поддршка во спроведувањето на модернизираната правна рамка за заштита на личните податоци“, на 06 и 07 април 2022 година ја реализираше четвртата сесија на онлајн обуки за заштита на личните податоци на тема: „Техничка и интег

29.03.2022 - 15:21

Агенцијата за заштита на личните податоци со поддршка на ЕУ твининг проектот „Поддршка во спроведувањето на модернизираната правна рамка за заштита на личните податоци“, на 28 и 29 март 2022 година ја реализираше третата сесија на онлајн обуки за заштита на личните податоци на тема „Вовед во заштитата н

24.03.2022 - 15:06

Агенцијата за заштита на личните податоци со поддршка на ЕУ твининг проектот „Поддршка во спроведувањето на модернизираната правна рамка за заштита на личните податоци“, на 23 и 24 март 2022 година ја реализараше втората сесија на онлајн обуки за заштита на личните податоци на тема „Вовед во заштитата н

21.03.2022 - 15:31

Агенцијата за заштита на личните податоци со поддршка на ЕУ твининг проектот „Поддршка во спроведувањето на модернизираната правна рамка за заштита на личните податоци“, отпочна со реализација на бесплатни онлајн обуки за заштита на личните податоци наменети за контролорите од јавниот и приватниот секто

Pages