Сите вести од ДЗЛП

20.12.2018 - 08:27

На 19.12.2018 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци. На обуката присуствуваа претставници на контролори од различни области (финансии, игри на среќа, обезбедување, здравство...).

14.11.2018 - 13:42

На 14.11.2018 година (среда) во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци. На обуката присуствуваа претставници на контролори од различни области (финансии, социјала, фармација, локална самоуправа...).

05.11.2018 - 14:13

Претставници на Дирекцијата за заштита на личните податоци учествуваа на 40-та меѓународна конференција за заштита на личните податоци и комисионери за приватност која се одржа од 22-26.10.2018 година.

12.10.2018 - 09:10

На 10.10.2018 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци. На обуката присуствуваа претставници на контролори од различни области (финансии, испитни центри, фармација, ИТ...).

13.09.2018 - 13:05

На 12.09.2018 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци. На обуката присуствуваа претставници на контролори од различни области (трговија, финансии, образование, сообраќај...).

20.06.2018 - 16:48

На 20.06.2018 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци. На обуката присуствуваа претставници на контролори од различни области (трговија, финансии, здравство...).

15.05.2018 - 10:50

Делегација од Дирекцијата за заштита на личните податоци зема учество на 28та Конференција на европските органи за заштита на лични податоци: “DATA PROTECTION – BETTER TOGETHER“, која што се одржа на 3 и 4 мај во Тирана, Албанија.

11.05.2018 - 17:07

На 09.05.2018 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци. На обуката присуствуваа претставници на контролори од различни области (медиуми, ИТ, трговија, адвокати, сообраќај, сметководство, обезбедување...).

21.03.2018 - 13:39

На 21.03.2018 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци. На обуката присуствуваа претставници на контролори од различни области (образование,  трговија, финансии, правосудство...).

Pages