Сите вести од АЗЛП

08.07.2021 - 13:58

На 07.07.2021 година Агенцијата за заштита на личните податоци претставувана од директорот Imer Aliu и Независната угостителска комора застапувана од претседателот Здравко Јосифовски потпишаа Меморандум за соработка. 

02.07.2021 - 13:57

На 01.07.2021 година се одржа онлајн претставувањето на твининг проектот „Поддршка во спроведувањето на модернизираната правна рамка за заштита на личните податоци“ кој ќе се имплементира од страна на конзорциумот составен од Агенцијата за заштита на личните податоци од на Република Хрватска и Германската фондација за меѓународна правна соработк

23.06.2021 - 15:33

На 23.06.2021 година Агенцијата за заштита на личните податоци преку платформата ZOOM спроведе „Посебна обука за заштита на личните податоци според барана програма од А1 МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ “.

22.06.2021 - 13:03

На денешниот ден се одбележуваат 16 години од постоењето на Агенцијата за заштита на личните податоци. Агенцијата за првпат е основана како Дирекција за заштита на личните податоци на 22 јуни 2005 година, кога е именуван првиот директор со Одлука на Собранието на Република Македонија.

17.06.2021 - 22:08

Агенцијата за заштита на личните податоци на 14.06.2021 година учествуваше на средба организирана од страна на Американската стопанска комора посветена на новините на Законот за заштита на личните податоци.

16.06.2021 - 16:32

На 16.06.2021 година Агенцијата за заштита на личните податоци преку платформата ZOOM спроведе „Посебна обука за заштита на личните податоци според барана програма од АД  Електрани на Северна Македонија”.

09.06.2021 - 16:19

На 09.06.2021 година Агенцијата за заштита на личните податоци преку платформата ZOOM спроведе Посебна обука за заштита на личните податоци според барана програма од ЕВН Македонија, АД Скопје и ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје, Друштво за дистрибуција на електрична енергија.

02.06.2021 - 16:04

На 31 .05. 2021 година Агенцијата за заштита на личните податоци претставувана од директорот Imer Aliu и Министерството за внатрешни работи претставувано од министерот Оливер Спасовски потпишаа Меморандум за соработка.     

Pages