Сите вести од ДЗЛП

21.09.2017 - 10:08

На 19 и 20.09.2017, ЕУ проектот „Поддршка за пристап до правото на заштита на лични податоци“ организираше обука за заштита на личните податоци наменета за претставници на Управата за безбедност и контраразузнавање и Министерството за внатрешни работи.

19.09.2017 - 11:41

На 18.09.2017 ЕУ проектот „Поддршка за пристап до правото на заштита на лични податоци“ во соработка со Дирекцијата за заштита на лични податоци и Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер организираше обука за промоција на правото на заштита на личните податоци и правото на слободен пристап до информац

15.09.2017 - 10:17

Во рамките на ЕУ проектот „Поддршка за пристап до правото на заштита на лични податоци“ на 14 септември 2017 се одржа обука за заштита на личните податоци за време на изборни кампањи. На обуката присуствуваа претставници на политичките партии во Република Македонија.

28.07.2017 - 09:45

На 20 и 21 јули 2017 инспекторите за заштита на личните податоци остварија средба со претставниците на словенечкиот орган за заштита на личните податоци во Љубљана. Посетата беше организирана во рамки ЕУ проектот “Поддршка за пристап до правото за заштита на лични податоци”.

28.07.2017 - 09:33

Во рамки на ЕУ проектот “Поддршка за пристап до правото за заштита на лични податоци”, на 17 и 18 јули 2017 беше организирана посета на инспекторите за заштита на личните податоци на унгарскиот орган за информации и заштита на податоци и Маџар Телеком.

12.07.2017 - 08:51

Еден од очекуваните резултати од ЕУ проектот Поддршка за пристап до правото за заштита на лични податоци” е подобрување на меѓународната соработка на Дирекцијата за заштита на лични податоци.

04.07.2017 - 09:33

Дирекцијата за заштита на личните податоци и ЕУ проектот “Поддршка за пристап до правото на заштита на лични податоци” во насока на промоција на активноста бр.5.2 од Проектните задачи и прослава на 12-тиот роденден на ДЗЛП организираа

08.06.2017 - 18:58

На 07.06.2017 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци. На обуката присуствуваа претставници на контролори од различни области (образование,  трговија, енергетика...).

Pages