Сите вести од АЗЛП

14.04.2021 - 15:01

На 05.04.2021 Агенцијата за заштита на личните податоци, претставувана и застапувана од директорот Imer Aliu и Инспекторатот за употреба на јазиците, застапуван од директорот Фатмир Исени, потпишаа Меморандум за соработка.

01.04.2021 - 14:02

Агенцијата за заштита на личните податоци зеде учество на регионалната конференција „Темел на човековите права: Ефективни национални институции за Западниот Балкан“ која се одржа на 31.03.2021 година во организација на Меѓународната невладина организација „Civil Rights Defenders“ и  Европскиот институт за политики .

31.03.2021 - 13:56

На 30.03.2021 Агенцијата за заштита на личните податоци, претставувана и застапувана од директорот Imer Aliu и Управата за финансиска полиција, застапуван од директорот Арафат Муареми, потпишаа Меморандум за соработка.

29.03.2021 - 13:57

На 22.03.2021 Агенцијата за заштита на личните податоци, претставувана и застапувана од директорот Imer Aliu и Државниот управен инспекторат, застапуван од в.д директорот Кети Василеска, потпишаа Меморандум за соработка.

18.03.2021 - 12:41

Во 2020 година Европската комисија одобри проект во вредност од 700.000 евра каде како главен корисник се јавува Агенцијата за заштита на личните податоци.

18.03.2021 - 12:32

Меѓународната невладина организација „Civil Rights Defenders“ во соработка со Европскиот институт за политики го објавија извештајот „Она што е зад и над просекот: Ефективност на националните институции за човекови права на Западен Балкан“ (What is Behind and Beyond the Average: Effectiveness of NHRIs in the Western Balkans) кој преставува прв р

16.03.2021 - 12:57

На ден 15.03.2021 Агенцијата за заштита на личните податоци, претставувана и застапувана од директорот Imer Aliu и Државниот инспекторат за животна средина, застапуван од в.д директорот Ана Петровска, потпишаа Меморандум за соработка.

Pages