Сите вести од ДЗЛП

16.02.2017 - 22:16

На 15.02.2017 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци. На обуката присуствуваа претставници на контролори од различни области (трговија, образование, обезбедување, правосудство).

04.01.2017 - 12:44

На 04.01.2017 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа: „Обука за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци“, наменета за претставници на контролори од различни области.

20.07.2016 - 11:45

На 20.07.2016 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа: „Обука за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци“, наменета за претставници на Министерството за информатичко

07.07.2016 - 08:34

На 06.07.2016 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа „Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци“. На обуката присуствуваа претставници на контролори од различни области (трговија, образование, правосудство...).

30.06.2016 - 21:03

На 29.06.2016 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци. За време на обуката беа објаснети законските обврски кои ги имаат контролорите на збирки на лични податоци, како и обврските на офицерите за заштита на личните податоци.

23.06.2016 - 17:18

Дирекцијата за заштита на личните податоци на РМ тесно соработува со Унгарскиот орган за заштита на податоци, во рамките на проектот финансиран од Европската унија. Конзорциумот на проектот е предводен од страна на унгарскиот Vialto Consulting limited.

20.06.2016 - 12:28

На 15-17 Јуни 2016 година, во Стразбур, Франција, се одржа Меѓународна конференција за заштита на личните податоци насловена како “Конвенција 108: од Европска реалност до глобален договор (Convention 108: From European Reality to a Global Treaty).

15.06.2016 - 12:17

На 15.06.2016 година (среда) во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци наменета претставници на контролори од областа фармација.

09.06.2016 - 12:23

На 09.06.2016 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци, наменета за претставници на Друштвото за финансиски, консалтинг и услуги ЕОС МАТРИХ ДООЕЛ Скопје.

03.06.2016 - 15:33

Во рамки на „Отворен ден на училиштето“, на 01 јуни, СУГС Кочо Рацин спроведе и низа активности за подигање на јавната свест за ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ, презентација за видео-надзорот, како и пишување пораки за

Pages