Сите вести од ДЗЛП

21.09.2011 - 15:41

На 20.09.2011 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци. На обуката учествуваа претставници од повеќе основни и средни училишта.

13.09.2011 - 15:13

На 13.09.2011 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа специјализирана обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци преку вршење видео надзор наменета за средните училишта.

11.09.2011 - 11:06

На 09.09.2011 година директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци донесе Упатство за видот, начинот на изработка, користење и чување на класифицираните информации во Дирекцијата за заштита на личните податоци.

07.09.2011 - 09:41

На 06.09.2011 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци. На обуката учествуваа претставници од повеќе основни и средни училишта.

 

26.08.2011 - 15:45

На 20.09.2011 година (вторник) со почеток во 10:00 часот во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци ќе се одржи: „Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци“.

Pages