Сите вести од ДЗЛП

04.05.2016 - 14:38

На 04.05.2016 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци. На обуката присуствуваа претставници на авто школи.

03.05.2016 - 15:12

На 01.06.2016 година (среда) со почеток во 10.00 часот во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци ќе се одржи: „Обука за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци“.

Вашите барања за обука можете да ги доставите на obuki@privacy.mk.

03.05.2016 - 15:07

На 27.04.2016 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци. На обуката присуствуваа претставници на контролори од различни области (трговија, авто школи, геодети, државни органи...).

23.04.2016 - 10:02

Дирекцијата за заштита на личните податоци и Центарот за интеркултурен дијалог во периодот од 22-24 април во Струмица, организираше дводневна обука за средношколците од осум средни училишта на Град Скопје за развивање на иницијативи за борба против говор на омраза.

08.04.2016 - 14:13

На 07.04.2016 година објавен е оглас за набавка на опрема за Дирекцијата за заштита на личните податоци финансиран преку ИПА ТАИБ 2012. Повеќе информации може да најдете на веб страницата на Секторот за централно финансирање и склучување договори при Министерството за финансии или на веб страницата на Евроспката комисија.

06.04.2016 - 13:55

На 06.04.2016 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци наменета за овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи.

31.03.2016 - 14:53

Дирекцијата за заштита на личните податоци по службена должност изврши вонреден инспекциски надзор во Државната Изборна Комисија по однос на објавувањето на личните податоци од Избирачкиот список на нејзината веб страна. Заради итноста на наведените состојби беа издадени две привремени решенија. Соопштението во целост можете да го преземете на следниов линк.

31.03.2016 - 11:09

На 30.03.2016 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци наменета за овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи.

28.03.2016 - 13:18

На 23.03.2016 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци. На обуката присуствуваа претставници на контролори од различни области (здравство, образование, трговија, детска заштита...).

Pages