Сите вести од АЗЛП

02.12.2020 - 14:55

На 2.12.2020 година Агенцијата за заштита на личните податоци преку платформата Webex спроведе  Посебнa обукa за заштита на личните податоци по барана програма од Народна банка на РС Македонија.

26.11.2020 - 15:12

Со цел превенција на ширење на болеста COVID-19 (корона вирус), препораките на Владата на Република Северна Македонија и задолжителните инструкции на Агенцијата за заштита на личните податоци, ВЕ ИЗВЕСТУВАМЕ:

25.11.2020 - 15:35

На 25.11.2020 година Агенцијата за заштита на личните податоци преку платформата Webex спроведе  Посебнa обукa за заштита на личните податоци по барана програма од Народна банка на РС Македонија.

11.11.2020 - 14:48

На 11.11.2020 година Агенцијата за заштита на личните податоци преку платформата Webex спроведе  Посебнa обукa за заштита на личните податоци по барана програма од Народна банка на РС Македонија

Pages