Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци - ТУРИЗАМ

На 21.02.2015 година (сабота) во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци, ќе се се одржи Oбука за тајност и заштита на обработката на личните податоци, наменета за претставници на контролори од областа туризам. Оваа обука е организирана согласно Меморандумот за соработка бр.01-2116/1 од 24.10.2013 година, склучен помеѓу Дирекцијата за заштита на личните податоци и Стопанската комора за туризам на Македонија.

Dates: 
Сабота, Февруари 21, 2015 - 10:00 до 17:00