Новиот специјален Известувач за приватност на Обединети Нации

На 26 март, Советот за човекови права на ОН издаде резолуција за воспоставување на специјалниот известувач на приватност - последниот чекор во коалицијата на Германија и Бразил, иницирана по Сноуден откритијата, да се донесе дискусијата за приватноста во дигиталната ера во рамки на Обединетите нации.
Специјалниот известувач приклучи 25 позиции (ставови) посветени на заштитата и унапредувањето на човековите права. Тоа е позитивен институционален развој, формално признавање на важноста на приватноста, и поттикнување на развојот на студиозен пристап кон нормите и на национално ниво разгледани, со приоритетите на ОН, како што е интеграцијата на родовата перспектива (напуштено мислење, но клучен аспект на приватноста). Но, постојат некои опасности. Специјалниот известувач има таков широк делокруг и тоа би можело да се пренасочени во тоа да се занимава со секое прашање за приватноста што ќе произлезе, па затоа се неутрализира потенцијалната вредност преку решавањето на заштитата на личните податоци. Покрај тоа, со оглед дека специјалниот известувач на ОН за борба против тероризмот и Високиот комесар за човекови права објавија инкриминирачки извештаи за масовен надзор, под прашање е какво влијание ќе има Извештајот во септември 2015, од новиот известувач за приватност наспроти глобалното донесување на закони низ целиот свет кои ја еродираат приватноста.

Повеќе на следниот линк.

Претседател на Извршниот комитет на  Советот за човекови права на ОН побара сите органи на земјите да пристапат кон повикот за апликации од страна на Советот за човекови права на ОН за новосоздадените мандатот на Специјалниот известувач за правото на приватност.

Апликацијата е достапна на следниот линк.