Меморандуми за соработка

2006 година

 • Декларација за меѓународна соработка со Агенцијата за заштита на личните податоци на Република Чешка
 • Декларација за меѓународна соработка со DPA од Хрватски

2008 година

 • Декларација за меѓународна соработка со DPA од Италија

2011 година

 • Декларација за меѓународна соработка со DPA од Албанија
 • Декларација за меѓународна соработка со DPA од Бугарија
 • Декларација за меѓународна соработка со DPA од Данска
 • Унгарскиот парламентарен комесар за заштита на личните податоци и слободен пристап до информации
 • Декларација за меѓународна соработка со DPA од Косово
 • Инспекторатот за заштита на личните податоци на Eстонија
 • Декларација за меѓународна соработка со DPA од Полска
 • Декларација за меѓународна соработка со DPA од Германија
 • Декларација за меѓународна соработка со DPA од Црна Гора
 • Декларација за меѓународна соработка со DPA од Република Литванија
 • Декларација за меѓународна соработка со DPA од Србија
 • Декларација за меѓународна соработка со DPA од Романија
 • Декларација за меѓународна соработка со DPA од Словенија

2012 година

 • Меморандум за соработка со Eurojust 
 • Договорени насоки за меѓународна соработка помеѓу Дирекцијата за заштита на лични податоци и Офицерот за заштита на податоци на Eurojust 

2013 година

 • EC – Council (Меѓународен Совет на консултанти за електронска трговија)

2014 година

 • Оsce
 • Агенцијата за заштита на лични податоци на Босна и Херцеговина
 • Декларација за намери со Руската Федерација
 • UNICEF