Односи со јавноста

Лице за односи со јавност

м-р Лилјана Пецова Илиеска, портпарол на Дирекцијата за заштита на личните податоци

Тел: 3230 - 635 л. 0122; Моб. 075/ 316-176; E-mail: liljana.pecova@privacy.mk; info@privacy.mk