Иницијатива за вршење на инспекциски надзор.

 
1 Почеток 2 Преглед 3 Крај
Податоци за Подносителот на иницијативата
Податоци за контролорот/обработувачот кај кој се предлага да се изврши инспекциски надзор
Државен орган, правно лице или друго тело
Физичко лице
(Во што се состои повредата, како настанала истата, на колку лица е направена, временски период кога е направена, обем на личните податоци кои се злоупотребени, писмен доказ доколку постои и сл.).
CAPTCHA
Ова прашање е за спречување на спам.
Image CAPTCHA
Внесете ги карактерите прикажани на сликата