Çeta dhe grupe për diskutim

Gjatë kyçjes në grupet apo çetat për diskutim, me të vërtetë dërgohen porosi të cilat mundë të jetë e lexuara gjithkund në botë. Çdokush nga kureshtja mundë që ta kopjojë porosinë dhe ta ruajë për kohë të pacaktuar. Në këtë mënyrë mundë të gjenden emrat e grupeve në të cilën shfrytëzuesi ka marr pjesë dhe është anëtarësuar. Emrat e atyre grupeve mundë të zbulojnë shumë të dhëna për shfrytëzuesin.

Si të ndërpritet keqpërdorimi  

  • Merrni pjesë në çetat apo në grupet për diskutim vetëm me shfrytëzimin e pseudonimeve.
  • Qëndroni të kujdesshëm. Nuk duhet t’i dorëzoni të dhënat tuaja personale vetëm nëse janë të domosdoshm
  • Shfrytëzoni e-porosi tjetër që mundë të fshihet.
  • Disa grupe të cilat ruajnë porosi të vjetra ofrojnë mjete për fshirjen e porosive dhe e njëjta duhet rregullisht të shfrytëzohet!