Ditë të hapura nën moton "Iniciativat e qytetarëve për qytetarët" (28-31 janar 2020) në hapësirat e Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Mirësevini në hapësirat e Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale gjatë orarit të punës, nga ora 08.30-16.30  nëse keni pyetje në lidhje me:

  • Keqpërdorimin e të dhënava Tuaja personale (emrin dhe mbiemrin, numrin amë identifikimit, adresën, numrin e telefonit, llogari e transaksionit, etj.)
  • Publikimin e paautorizuar të fotografive,  videove, audio incicimeve ose të dhënave të tjera personale të cilat janë pjesë e një përmbledhje të të dhënave personale
  • Krijimin e një profili të rremë në rrjetet sociale me emrin ose fotografinë tuaj

  • Dyshimin se në mënyrë të paautorizuar ju incizojnë me kamerë ose si të bëni vidoe mbikëqyrje në përputhje me rregulloret për mbrojtjen e të dhënave personale
  • Dyshimin se pa bazë ligjore ju bëjnë kopje të ndonjë dokumenti personal (letërnjoftim, pasaportë)
  • Çdo keqpërdorim  tjetër të mundshëm të të dhënave personale ose shkelje të privatësisë tuaj.