Furnizime publike

2022

Plan vjetor për prokurime publike për vitin 2022 - Shkarko

2021

Plan vjetor për prokurime publike për vitin 2021 - Shkarko

2018

Plan për furnizime publike për vitin 2018  - Shkarko

01-2018 -  Furnizim i shërbimeve për rezervimin dhe dorëzimin e biletave ajrore dhe akomodimit në hotel për nevojat e Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për një periudhë prej 1 (një) vjeçare- Shkakro

2-2018 -  Furnizim i shërbimeve telekomunikuese në telefoninë celulare për një periudhë 2 (dy) vjeçare  - Shkarko

03-2018 -  Furnizim i shërbimeve për materija për zyrë për një periudhë prej 1 (një) vjeçare  - Shkarko

04-2018 - Furnizim i shërbimeve të sigurimit për një periudhë prej 1 (një) vjeçare  - Shkarko

05-2018 - Furnizim i shërbimeve të shtypjes për një periudhë prej 1 (një )vjeçare - Shkarko